chockwave

Chockvågsbehandling-akustisk tryckvåg

Vi använder oss av Dornier ”Aries” vilken är en så kallad ESWT –enhet.
En applikator genererar akustiska tryckvågor med viss frekvens och kraft, utifrån skadans art.

Idrottsmedicin och chockvåg

chockvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med denna teknik. Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom så kallade muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, sk tendinopatier, som de senaste femton åren alltmer behandlats med chockvågsbehandling.

Inom idrottsmedicinen användes detta för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.

Idag rekommenderas chockbehandling inom ortopedmedicinen ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.

Hur fungerar chockvågsbehandling?

En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden. tryckvågsbehandling ökar den metaboliska aktiviteten i cellen, ger ökad blodcirkulation och ökad vävnadsåterbyggnad samt leder till minskad smärta. chockvågsbehandling anses på detta sätt stimulera läkning i skadad vävnad.

Vid besvär med sk kalkinfällning i muskelsena, har det visats att tryckvågsbehandling resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd.

Stötvåg /Chockvåg

Lätt att blanda ihop begrepp! Det är vanligt att man blandar ihop stötvåg med chockvåg. Vad är då en stötvågsbehandling?

En stötvågsbehandling är, en stötvåg som alstras genom en liten metall platta som slår mot huden, vilket leder till att rörelseenergin hamnar i huden.

Human & Hundmottagning

Energigatan 9
434 37 Kungsbacka

info@helsaohelhet.se
0300-164 10

Stängda dagar 2023/2024

  • 29/3 -24
  • 1/4 -24
  • 1/5 -24
  • 9-10/5 -24
  • 6-7/6 -24
  • Midsommarafton

Öppettider

Måndag: 08-12, 13-19
Tisdag-Fredag: 08-12, 13-17

Lunchstängt: 12-13